Succesvol meer verkopen en exporteren start met ‘de koek groter maken’’

Succesvol verkopen en/of exporteren start met focus. Op een nieuwe thuismarkt of in het buitenland, met bestaande of nieuwe toepassingen. (Te) veel vertrouwen op continuïteit in bestaande afzetmarkten belemmert het zicht op wat nieuwe klanten willen. Vergroot dus het commerciële en technische speelveld. En doe dat wendbaar.

Leer van iteratieve Amerikaanse, Chinese en IT-bedrijven i.p.v. pas aan de slag te gaan na uitgebreide onderzoeken en plannen maken

Een plan is bijna nooit meteen perfect: focus daarom eerst op klantprofielen en basisfunctionaliteiten

 • We zijn erg gewend om pas de markt op te gaan als het idee of product helemaal perfect en het plan ‘af’ is
 • Richt je voor (internationaal) verkopen juist eerst op klantprofielen en basisfunctionaliteiten van je produkt
 • Toets vroeg de haalbaarheden aan de markt, trek ‘onderweg’ je verkoop- of exportplan i.p.v. in detail vooraf 

Exporteren minder complex met bewezen on- en offline ‘agile’ aanpak

Verkort de traditionele aanpak...

Gedoseerde versnelling van het salesproces

 • Met een solide voorbereiding op maat
 • Zonder te gedetailleerde plannen vooraf
 • In concrete stappen gericht klantcontact maken

Versnellen zonder de hoge aanloopkosten van te gedetailleerde marketing- of exportplannen vooraf. Of een vroege uitbreiding van het personeelsbestand.

Voor een fractie van deze kosten maken we in relatief korte tijd rechtstreeks contact met potentiële klanten of andere interessante partijen. Met een overzichtelijk stappenplan en op basis van zorgvuldig en in overleg opgestelde klantprofielen.

Hier gaat een intensieve voorbereiding met een doorlooptijd van slechts enkele weken aan vooraf. Daarin is -zonder kosten- uitgebreid ingegaan op je onderneming, marktstrategie, product portfolio en meer. Vlot én grondig tegelijk.

… en blijf wendbaar

Laagdrempelige aanpak met 3 voordelen:

 • zorgvuldige klantbenadering in korte tijd
 • overzichtelijk en de kosten in de hand
 • alle ruimte voor nieuwe kansen ‘onderweg’

Laagdrempelige aanpak slaat bruggen en zet aan tot actie

Hoe bekend moet men vooraf zijn met het land waarheen je wilt exporteren? Welk risico loop je met een directe aanpak? Het is nogal betrekkelijk. Op je doel afgaan is niet hetzelfde als geen geduld of antennes hebben met of voor locale partners, gewoonten en hoe hiermee te dealen.

 • Respect en een oplossing hebben voor de (eind)klant blijven doorslaggevend
 • Cultuur- en taaldrempels zijn door ‘online access‘ minder belangrijk geworden, al blijven ze bestaan
 • Markt- en klantinformatie zijn hierdoor niet meer exclusief, wat vooral telt is wat je ermee doet

Wendbare acquisitie maakt (internationaal) verkopen veel minder ‘ingewikkeld’

Ook de ‘agile’ aanpak begint met een visie op de markt, je strategie en goede voorbereiding. Anders dan met een traditionele aanpak is de inzet nu eerder en directer gericht op de concrete acquisitie van nieuwe klanten. En net zo zorgvuldig. De belangrijkste verschillen op een rij:

 • De iteratieve en wendbare aanpak maakt eerder contact met prospects mogelijk, tegen lagere kosten
 • Vergeet dat exporteren of verkopen ‘moeilijk’ is, al wordt dit -begrijpelijk- vaak gezegd vanwege de cultuur-, taal- en andere verschillen, zeker als het zelf openen van nieuwe deuren bij nader inzien toch lastiger blijkt
 • Wendbaar acquireren verlaagt juist deze drempels, zodat ook de gevoelde ‘complexiteit’ sterk vermindert

 Kom eens praten, laat je uitdagen en inspireren.