Downloads

Klik s.v.p. hieronder op het item van je keuze.
Vul je naam en emailadres in en druk op de knop.

WHITEPAPER WENDBARE ACQUISITIE AANPAK | In enkele maanden klantcontact in binnen- en buitenland met een in de praktijk bewezen aanpak (Dexss 2022)

 

DESIGN DENKEN - Een parallel met market development (Engels) | Iterate, test and learn rapidly, incorporating user insights from the first idea until long after the final launch (McKinsey 2018)

 

PRAGMATISME LOONT BIJ INTERNATIONAAL ONDERNEMEN | Bijna 60% van de bedrijven die exporteren begon niet vanuit een plan, maar omdat zich een kans voordeed (KvK 2016)